Verkeer Studio

Arwin de Hoog werkt vanuit zijn eigen onderneming Verkeer Studio aan verkeer en lokaal verkeersbeleid. Hij ziet de kennis van onze adviseurs als een sterke toevoeging aan beleid en infrastructuur. Plan to Behaviour voerde samen met Arwin in verschillende gemeenten in de regio Zuid-Holland verkeersprojecten uit. Binnen deze projecten wordt kennis over gedragsbeïnvloeding ingezet om lokale problematiek op te pakken, waaronder snelheid binnen de bebouwde kom/ fietsveiligheid/ tevredenheid van bewoners.


Projecten met Verkeer Studio

Meer info over een specifiek project? Klik op de afbeeldingen hieronder.

 
MONITORING VEILIGHEID
GORINCHEM-NOORD
STIMULEREN BETROKKENHEID VERKEERSOUDERS
VERBINDEN BEWONERS, VERKEER EN GEMEENTE