Etienne Kreutzer

Vanuit Plan to Behaviour zorgt Etienne Kreutzer ervoor dat opdrachtgevers effectief informatie overdragen. Hij begeleidt interne verandertrajecten en campagnes, in de rol van conceptontwikkelaar, procesbegeleider en spreker. Door zijn ervaring op zowel het inhoudelijke als procesmatige vlak, is hij in staat om een aanvulling te zijn op een team of om een nieuw project te beginnen vanaf nul. Hij maakt het plaatje compleet door zowel oog te hebben voor de inhoud als het proces, en niet alleen te kijken naar de oplossing maar ook oog te hebben voor de benodigde communicatie rondom de oplossing.

Door zijn kennis en ervaring is hij ook een veel gevraagd gastdocent en spreker. Thema’s die hij bespreekt zijn gedragsbeïnvloeding en overtuigende communicatie. In deze laatstgenoemde onderwerpen coacht hij ook sprekers, zodat zij betere lezingen gaan geven. Sprekersbureau Praat is de dienst die hij hiervoor oprichtte.

Al het werk dat Etienne uitvoert komt voort uit een interesse in (effectieve) informatieoverdracht, maar ook vanuit een gedrevenheid om meer te halen uit de beschikbare middelen en mensen. ‘Het laten landen van een boodschap’ en mensen motiveren, dat is werk voor Etienne.

 

Enkele projecten waarbij Etienne betrokken is geweest

Meer info over een specifiek project? Klik op de afbeeldingen hieronder.

Effectieve communicatie van bewindvoerders

Stimuleren brandpreventief gedrag

Modelaanpak succesvol gedrag veranderen

De juiste spreker vinden – Sprekersbureau Praat

Stimuleren betrokkenheid verkeersouders

Wesley van Pinxteren

Binnen Plan to Behaviour is Wesley van Pinxteren projectleider en onderzoeker. Vanuit zijn kennis over gedragsbeïnvloeding adviseert hij over het sturen van groepsgedrag, het onder de aandacht brengen van maatschappelijke thema’s en het doen van onderzoek. Als projectleider krijgt hij energie van het aanbrengen van scherpte en doorpakkend vermogen binnen een organisatie, door te zorgen dat alle neuzen dezelfde kant op staan. Zijn ervaring binnen de commerciële en overheidssector helpen hem snel te schakelen op verschillende bestuurlijke niveaus.

Wesley stimuleert mensen om na te denken over gedrag in termen van rendement, context en structuur, waardoor hij complexe processen snel inzichtelijk maakt. Hij confronteert graag met een vraag als ‘Hoe dan?’ en verliest nooit de praktijk uit het oog. Zijn voorliefde voor structuur combineert Wesley met zijn talent voor grafische vormgeving. Hierdoor zet hij ideeën of data snel om in hapklare visuals of communicatie-uitingen.

Naast zijn dagelijks werk bij Plan to Behaviour helpt Wesley start-ups met het bedenken van een winstgevende business-case en ontwerpt hij websites. Vanuit een passie voor technologie bouwt Wesley computers en adviseert hij over ondernemen en efficiënt online werken.


Enkele projecten waarbij Wesley betrokken is geweest

Meer info over een specifiek project? Klik op de afbeeldingen hieronder.

Traceren moeilijk vindbare debiteuren

Motivatie-onderzoek reisgedrag

Op weg naar Verbindend Innoveren

Stimulering duurzaam en groen reisgedrag

Stimuleren verantwoord alcoholgebruik