Op weg naar Verbindend Innoveren

wesleyvanpinxteren Gedrag & ondernemen, Gedrag & veiligheid

Wat was het plan? Rijndam revalidatie in Rotterdam is specialist in complexe revalidatievraagstukken. Binnen Rijndam gebeurt logischerwijs dus veel op het gebied van innovatie. De innovatiestructuur is echter vooral belegd bij de afdeling Research & Development en richt zich op grotere onderwerpen. Kort cyclische en kleine (vaak procesgerichte) innovatie is weinig tot niet terug te vinden binnen de dagelijkse werkzaamheden. …

Verbinden bewoners, gemeente en verkeer

Etienne Kreutzer Gedrag & veiligheid, Gedrag & verkeer

Wat was het plan? Onder bewoners van de gemeente Molenwaard en het dorp Oud-Alblas wordt al geruime tijd discussie gevoerd over te treffen maatregelen tegen (de te hoge snelheid van) sluipverkeer. Controles en metingen laten zien dat sluipverkeer (met name zodra de A15 vast staat) zorgt voor een toename van verkeer op de straten van Oud-Alblas; de data ondersteunt onvoldoende …

Stimuleren brandpreventief gedrag

Etienne Kreutzer Gedrag & veiligheid

Wat was het plan? De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) maakt een interne verandering door: de organisatie gaat van regelgericht naar risicogericht werken. Hierdoor is de focus op brandpreventie versterkt, met name binnen de doelgroep ‘de zorg’. De brandweerman moest iemand worden die praat met zorgmedewerkers. Dit om samen te komen tot haalbare doelstellingen en manier om de brandveiligheid te vergroten. Plan …

Stimuleren betrokkenheid verkeersouders

Etienne Kreutzer Gedrag & veiligheid, Gedrag & verkeer

Wat was het plan? Verscheidene gemeenten binnen de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden organiseren samen met Veilig Verkeer Nederland (VVN) en de School op Seef verkeers-leerkrachten lokale verkeersveiligheidsbijeenkomsten voor geïnteresseerde (verkeers)ouders en scholen. Deze bijeenkomsten stonden in het teken van het aanbod van VVN en School op Seef, een aanbod gericht op de aanwezige verkeersouders. Dit aanbod miste context en prikkelde (verkeers)ouders en …

Stimuleren fietsverlichting

wesleyvanpinxteren Gedrag & veiligheid, Gedrag & verkeer

Wat was het plan? Sinds 2011 Plan to Behaviour ontwerpt Plan to Behaviour jaarlijks fietsverlichtingscampagnes. Aanleiding voor  fietsverlichtingscampagnes is dat jongeren (12-18 jaar) en jongvolwassenen (18-24 jaar) relatief minder vaak met licht aan fietsen dan andere leeftijdsgroepen (landelijke cijfers, 2011). Jongeren onder de 18 jaar hebben goede verlichting maar gebruiken de verlichting niet; jongvolwassenen tussen de 18 en 24 jaar …

Gedragsverandering A2 Eindhoven

Etienne Kreutzer Gedrag & milieu, Gedrag & veiligheid, Gedrag & verkeer

Wat was het plan? Op de A2 tussen Nederweert en Eindhoven is sprake van structurele congestie met een aanzienlijk reistijdverlies. Deze files hebben, door het ontstaan van sluipverkeer, ook een negatief effect op de verkeersafwikkeling op de A67 tussen Eindhoven en Helmond. Naar aanleiding van uitvoerige voorstudies hebben bedrijven en overheden in Brabant en Limburg het knelpunt tussen het Vonderen …

Stimuleren alcoholvrij rijden

wesleyvanpinxteren Gedrag & veiligheid, Gedrag & verkeer

Wat was het plan? De Bob-campagne is landelijk één van de meest bekende verkeersveiligheidscampagnes en word vaak als zeer effectief beschouwd. Doelstellingen van de Bob-campagne zijn het verminderen van het aantal automobilisten dat met alcohol op achter het stuur kruipt en het verhogen van de bewustwording voor de Bob-boodschap. Plan to Behaviour ontwikkelde voor diverse provincies en gemeenten nieuwe uitingen …

Voorkomen van smartphonegebruik bij fietsers

wesleyvanpinxteren Gedrag & veiligheid, Gedrag & verkeer

Wat was het plan? De Fietsmodus-campagne stimuleert jongeren om hun smartphone niet te gebruiken tijdens het fietsen. Via een app kunnen fietsers punten sparen door hun telefoon niet te gebruiken tijdens het fietsen. Fietsmodus is een samenwerking van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en vier grote telecomproviders. De campagne richt zich vooral op fietsers van 12 tot 21 jaar. …

Monitoring en promotie verkeersveiligheid Gorinchem-Noord

wesleyvanpinxteren Gedrag & veiligheid, Gedrag & verkeer

Wat was het plan? Vanaf medio 2015 zetten de gemeente Gorinchem, waterschap en regio zich in om de verkeersveiligheid in de schoolomgeving Gorinchem-Noord te verbeteren. Gorinchem-Noord kenmerkt zich door drukke straten, veel (schoolgaand) verkeer, onoverzichtelijke situaties en relatief veel ongevallen. Plan to Behaviour is gevraagd jaarlijks een meting uit te voeren om de mate van verkeersveiligheid te kunnen kwantificeren en …