De juiste spreker vinden

Etienne Kreutzer Gedrag & financiën, Gedrag & ondernemen

Wat was het plan? Plan to Behaviour deelt graag haar kennis middels workshops en trainingen. Adviseur Etienne Kreutzer is als spreker(scoach) geïnteresseerd in kennis overdragen en ook te leren wanneer deze kennisoverdracht succesvol was, wanneer aanwezigen in de zaal zich voldoende geïnspireerd voelden om met de kennis aan de slag te gaan. De sprekersmarkt is een markt waar we een …

Effectieve communicatie van bewindvoerders

Etienne Kreutzer Gedrag & financiën, Gedrag & ondernemen

Wat was het plan? De post-hbo opleiding ‘Zelfstandige bewindvoerder’ van FABW combineert inhoudelijke vakkennis met de vaardigheden die een ondernemer nodig heeft voor het oprichten en onderhouden van zijn eigen onderneming. Cursisten die deze post-hbo opleiding afronden zijn er klaar voor om een eigen praktijk als zelfstandig bewindvoerder te starten. Afgestudeerden ontvangen een diploma erkend door het Centrum Post Initieel …

Traceren moeilijk vindbare debiteuren

wesleyvanpinxteren Gedrag & financiën

Wat was het plan? DUO zet sinds 2012 sterk in op het traceren van zogenaamde ‘onvindbare debiteuren’. Tot deze groep behoren debiteuren (oud studenten met een studieschuld) die bijvoorbeeld naar het buitenland verhuizen. Wanneer ze hun nieuwe adres niet zelf doorgeven, verliest DUO de mogelijkheid om direct contact op te nemen. De kans is klein dat deze debiteuren op tijd …

Motivatie-onderzoek reisgedrag

wesleyvanpinxteren Gedrag & financiën, Gedrag & milieu, Gedrag & verkeer

Wat was het plan? Unilever is vanaf 2015 bezig om haar mobiliteitsbeleid te optimaliseren voor de werknemers van de zeven verschillende vestigingen in Nederland. Samen met BEX Communicatie heeft Plan to Behaviour onderzoek verricht naar het reisgedrag van werknemers en de wensen betreffende het mobiliteitsplan vanuit Unilever. Doelstellingen van het onderzoek waren om te achterhalen waarom men op een bepaalde …